Integritetspolicy - GDPR

Orglab Resources AB (nedan ”Petstop.se” eller “vi”) tar stor hänsyn för din personliga integritet. Det är viktigt för oss att du kan känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter.
Nedan följer information om hur dina uppgifter på Petstop.se behandlas och till vilka ändamål dem ligger lagrade i vårt system samt din lagliga rätt.

För att kunna erbjuda dig som kund en smidig tjänst med erbjudande som är väl anpassat med attraktivt för dig så arbetar vi med dina personuppgifter.

Som personuppgifter räknas t.ex ditt namn, adress, e-post, telefonnummer, personummer, användar-id, namn och ålder på husdjur och annan information som har delgetts oss.

Denna information kan delges oss genom kontakt med kundservice (per e-post, chatt eller telefon) eller när du gör en beställning på Petstop.se.
Vi får också personuppgifter till oss genom tredjepart om det görs en upplysning inför ett kreditköp.
Samt genom användning av cookies på Petstop.se
Behandlingen av dina personuppgifter måste alltid ha en rättslig grund, det vill säga behandlingen måste vara nödvändig för att utföra våra förpliktelser mot dig som kund som t.ex. att skicka din beställning till önskad adress eller utskick av nyhetsbrev.
Behandling av dina personuppgifter får också göras genom ditt samtycke som, du äger alltid rätten att återkalla samtycket.
Dina sparade personuppgifter ligger bara lagrade så länge som de behövs. Som standard tas personuppgifter bort som senast efter 24 månader sedan dem registrerats i vårt system.

Dina personuppgifter används av oss för att:
(Rättslig grund inom parantes)

-Hantera dina beställningar (Fullgörande av avtal)
-Fakturera (Fullgörande av avtal)
-Ta kreditupplysning (Fullgörande av avtal)
-Identifiera felaktigheter i beställningar (Rättslig förpliktelse, Fullgörande av avtal)
-Marknadsföring genom e-post, sms, telefon och brev (Samtycke)
-Garanti- och Reklamationsärende (Fullgörande av avtal)
-För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller föreskrift (Rättslig förpliktelse)

Vi sparar dina personuppgifter som längst 12 månader i direktmarknadsföringsändamål och i ändamål att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Chatthistorik sparas som längst i 60 dagar.
Din e-postadress sparar vi så länge du aktivt samtyckt att vi använder denna till att skicka erbjudande och information till dig via e-post. Du har alltid rätt att återkalla detta samtycke.

Våra leverantörer och samarbetspartners kan ibland komma att behöva viss information om dina personuppgifter för att vi ska kunna slutföra vår tjänst till dig. Det handlar om att det i enstaka fall skickas produkter direkt från leverantören till dig som kund eller att betalning sker via en samarbetspartner där uppgifter blir nödvändiga att lämna.

Våra leverantörer och samarbetspartners får inte använda dina personuppgifterna annat än på det sätt som vi angett till dem.
Nedan listar vi dina rättigheter till kontroll över dina personuppgifter hos oss på Petstop.se. Vi kommer skyndssamt  och utan onödigt dröjsmål följa upp och sedan utföra dina önskemål om det finns grund för din begäran.
-Du har rätt till att begära ut om vi behandlar uppgifter om dig och om hur dem behandlas, du har rätt till att få en kopia av dina personuppgifter som vi då behandlar.
-Om några av dina personuppgifter är felaktiga har du rätt att få dessa tillrättade eller tillagda. Detta meddelas då också till eventuellt berörda leverantörer och samarbetspartners. Dessa leverantörer och partners får du då också på begäran information om av vilka som mottagit dina tillrättade eller tillagda uppgifter.
-Du kan när som helst begära att dina personuppgifter hos Petstop.se raderas om de inte längre behövs för det ändamål som de först samlades in för.
Undantagsvis kan vi inte radera uppgifterna om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifter.
Vi kommer också till eventuella samarbetspartners och leverantörer meddela dem att i sina register genomföra radering.
-Du kan när som helst göra invändningar och avsluta hur dina uppgifter används av oss i direktmarknadsföring.
-Begära begränsad behandling av dina personuppgifter.

Har du frågor eller om du vill använda dig av dina rättigheter så kontaktar du oss på:
Telefon: 0730-400421
Chatt
E-post: info@petstop.se


Cookies

Denna webbutik använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information för att hjälpa webbutiken att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök i webbutiken blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personlig uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I denna webbutik används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.